Naše společnost RUBING s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1995 a v této době byla rovněž založena dceřina společnost RUBING Slovakia. Od svého vzniku společnost prošla rozmanitým vývojem. Od počátku jsme působili ve stavebnictví se zaměřením na dodávky ocelových konstrukcí a montovaných plášťů budov, ale také jsme vytvořili specializované oddělení na komplexní dodávky stabilních hasicích zařízení a tuto činnost rozvíjíme doposud. Od roku 2003 ve firmě rozvíjíme druhý obor a tím je zaměření na výrobu, dodávku a montáže energetických zařízení. Tento obor byl do firmy zaveden zcela cíleně, protože se tím završily ambice majitelů vrátit se k oboru, ve kterém se pohybovali od začátku svých profesních kariér.

V současnosti se etablujeme jako inženýrská a výrobní společnost působící ve dvou oborech.
Ve stavebnictví provádíme generální dodávky průmyslových a komerčních staveb. Naší specializaci jsou dodávky nekontaktních fasád, tj. různých systémů opláštění budov od menších průmyslových hal až po objekty typu elektráren a velkých průmyslových objektů. V posledních létech se více specializujeme na složité designové fasády i pro rezidenční budovy. Disponujeme vlastní konstrukcí se zaměřením na montované fasády a také stále rozvíjíme obor SHZ včetně projekčních řešení.

Druhým stěžejním oborem je energetické strojírenství zaměřené na výrobu a montáže tlakových celků kotlů. V tomto oboru prošla firma rozsáhlým technologickým vývojem. Dnes realizujeme svou produkci ve vlastním areálu v Šenově ve třech výrobních halách, vybavených strojní a svařovací technologii na špičkové úrovní. Specializujeme se na výrobu a montáž hadovitých systému. Na tuto produkci jsme vybavení CNC ohýbacím centrem HERBER a následnými technologiemi. Díky tomu jsme schopni ohýbat prostorové ohyby na silnostěnných trubkách až do průměru 90 mm. Konečným produktem pak jsou tlakové části kotlů jako přehříváky páry, ekonomizéry, ohřívače vzduchu a mnoho jiných součásti tepelné energetiky. Jde o rozsáhlou specializovanou činnost, kterou řešíme vždy v úzké spolupráci s konečným zákazníkem. Mnoho naších výrobku putuje ke svému zákazníkovi do zahraničí.

Evropský fond

RUBING, S.R.O. – Energetické úspory v halách H1, H3 provozovny ŠENOV

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025684

Výše dotace: 752 990 Kč

Doba realizace projektu: 4/2021 – 06/2022

Hlavním vytyčeným cílem předkládaného projektu je snížit konečnou spotřebu energie společnosti Rubing prostřednictvím snížení energetické náročnosti osvětlení a mostových jeřábů v provozovně společnosti. Energeticky úsporná opatření umožní významné úspory energie, snížení emisí CO2 a také úsporu provozních nákladů společnosti.Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Úspory energie, VI. Výzva