DODÁVKY PRŮMYSLOVÝCH STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTI

Společnost RUBING s.r.o. se od svého prvopočátku, který se datuje do roku 1995 zabývala dílčími dodávkami staveb, a to ocelových konstrukcí, opláštění budov, profesemi vytápění, vzduchotechnika, klimatizace a později stabilním hasícím zařízením (SHZ). Zajišťovali jsme tedy významnou část stavby jako celku a na všechny tyto části staveb jsme postupně zajistili specializovaný personál, tj. strojní a stavební inženýry a absolventy středních odborných škol. Majitele společnosti si vyhodnotili, že už to je jen krůček ke komplexní dodávce stavby a roli generálního dodavatele stavby. Velkou motivací také bylo alespoň částečně se vymanit z pozice subdodavatelé velkých stavebních firem už proto, že tato pozice bývala v české stavební kultuře značně riziková. To byla motivace vytvořit komplexní stavební tým, který je schopen realizovat stavbu jako celek. Postupně jsme doplnili personál o čisté stavaře v profesi příprava staveb a stavbyvedoucí. Záměr se postupně dařilo naplnit a ve své historii jsme dodali řadu staveb typu průmyslových hal nebo průmyslových objektů včetně administrativní části.

V současné době úspěšně kombinujeme obě role, tj. subdodavatele specializovaných části staveb, jako jsou ocelové konstrukce, opláštění různými typy plášťů, podpůrné konstrukce, stabilní hasící zařízení, vytápění a chlazení různými technologiemi a pozici generálního dodavatele staveb. Vzhledem k naší velikosti se zaměřujeme na generální dodávky staveb, kde se investiční náklady pohybují v rozmezí od 5 mil. Kč do 100 mil Kč. V mnohých případech si sami zajišťujeme realizační dokumentaci a taktéž se mnohdy podílíme na celkové koncepci stavby. Zejména jde o optimalizaci nosné konstrukce stavby. Na základě požadavku na tuto konstrukci, tj. její požární zatížení, výšku, jeřábové dráhy, zatížení od technologii apod. navrhneme optimální konstrukci, tj. nejnižší cenu při splnění všech požadavků. Zpravidla se zde rozhoduje mezi ocelovou konstrukcí a železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí.

V roli generálního dodavatele staveb také se zákazníky řešíme veškeré souvislosti, ať to je financování stavby a jeho rozložení v čase nebo asistence při jednání s místními úřady, státní správou, hasičským sborem, dopravní polici apod. Vše je vždy směřováno k dosažení časových, kvalitativních a finančních cílů k plné spokojenosti zákazníka.

Ing.Martin Klasa

Obchodní ředitel
Tel.: +420 605 248 842
E-mail: martin.klasa@rubing.cz

Kontakt na obchodní oddělení zde