STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Naše společnost RUBING s.r.o. nabízí kompletní dodávky vodního stabilního hasicího zařízení od projekce až po dodávku, montáž a také následný kompletní servis. Naše protipožární zařízení dodáváme pro výrobní haly, administrativní centra, velkokapacitní sklady, obchodní domy a nákupní centra atd.

Stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ), jako nedílná součást aktivních prostředků požární ochrany, mohou naprosto podstatným způsobem ovlivnit rozsah a průběh požáru, a tudíž i následné škody na majetku, závažné ekologické škody, škody způsobené přerušením činnosti a v neposlední řadě ohrožení osob na zdraví i životě.

STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ
STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Důvodem je, že stabilní hasicí zařízení hasí požár již v počáteční fázi jeho rozvoje, a to před dosažením celkového vzplanutí. Žádné SHZ však není zcela universální. Každé má své optimální podmínky použití, specifické vlastnosti, způsob provedení a také deklaraci z hlediska dosaženého efektu při hašení požáru. Nelze pak opomenout ani vliv na životní prostředí, ohrožení osob a provozní a pořizovací náklady.

Sprinklerová zařízení vodní

Mají nejširší rozsah použití, vysoký stupeň unifikace a samočinnou funkci. Požár hasí sprchovým proudem vody aplikovaným sprinklery. Do činnosti se uvádí jenom ty sprinklery, u nichž se tepelná pojistka zahřeje na tzv. otevírací teplotu. Nedílnou součástí instalovaných sprinklerových zařízení je zásobování vodou, které musí zajistit dodávku vody po dobu až 90 min, pokud není stanovena doba delší. Voda jako hasivo je ekologicky nezávadná. Sprinklerová SHZ mají deklaraci uvedení požáru pod kontrolu. Proto se vždy předpokládá součinnost s jednotkou PO. Doba činnosti je prakticky neomezená.

Sprejová zařízení vodní

Požár hasí sprchovým proudem vody aplikovaným sprejovými hubicemi. Ty, na rozdíl od sprinklerů, nejsou opatřené tepelnou pojistkou. Po aktivaci sprejového zařízení, obvykle EPS nebo ručně, se celý chráněný prostor zaplavuje vodou ze všech instalovaných sprejových hubic současně. Sprejová zařízení mají deklaraci uvedení požáru pod kontrolu. Mohou být i v provedení jako vodní clony k zamezení tepelného toku nebo navržená ke skrápění povrchů za účelem snížení jejich vlastní požární odolnosti.

Ing.Martin Klasa

Obchodní ředitel
Tel.: +420 605 248 842
E-mail: martin.klasa@rubing.cz

Kontakt na obchodní oddělení zde